Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 2 12. sınıf Dil ve Anlatım kitabındaki dil bilgisi etkinlikleri ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı Türkçe sorularının nicelik bakımından kıyaslanması / A comparison of grammar activities in 12th grade Language and Expression book and Turkish questions in Öz   PDF
Ümran Acar
 
Cilt 4, Sayı 2 Akıcı Okuma Gelişiminin Değerlendirilmesine Yönelik Boylamsal Bir Çalışma / A Longitudinal Study on the Assessment of Reading Fluency Development Öz   PDF
Dudu Kaya
 
Cilt 1, Sayı 1 Ana dili öğretiminde konuşma becerisinin yeri / The importance of speaking skill in mother tongue education Öz   PDF
Kadir Kaan Büyükikiz, Sevil Hasırcı
 
Cilt 3, Sayı 1 Dil ve anlatım 11. sınıf ders kitaplarının dil bilgisi öğretimi açısından incelenmesi / An investigation of the eleventh grade language and expression course books according to grammar teaching Öz   PDF
Mehmet Ali Bahar
 
Cilt 2, Sayı 1 Ekrandan okumanın 8. sınıf öğrencilerinde anlamaya etkisi / The effect of reading on screen on comprehension of 8th grade students. Öz   PDF
Erol Duran, Ozan Alevli
 
Cilt 1, Sayı 2 Ekrandan okumanın okuduğunu anlamaya etkisi / Impact of reading from screen on reading comprehension Öz   PDF
Havva Yaman, Abdullah Dağtaş
 
Cilt 1, Sayı 2 Exploring the role of digital children's literature in the technology-based literacy instruction Öz   PDF (English)
İhsan Seyit Ertem
 
Cilt 1, Sayı 1 Künye / Masthead Öz   PDF
Editör Editor
 
Cilt 1, Sayı 2 Künye / Masthead Ayrıntılar   PDF
Editör / Editor
 
Cilt 4, Sayı 1 Künye / Masthead Öz   PDF
Editör / Editor
 
Cilt 4, Sayı 1 Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel süreçler açısından karşılaştırılması / Comparison of questions of teachers and students in terms of level Öz   PDF
Seyit Ateş, Esra Güray, Yasin Döğmeci, Feride Fulya Gürsoy
 
Cilt 2, Sayı 1 Okuma becerileri dersinin PISA okuduğunu anlama yeterlilikleri açısından incelenmesi / Evaluation terms of proficiency the PISA reading comprehension of reading skills course Öz   PDF
Zekerya Batur, Ozan Alevli
 
Cilt 1, Sayı 1 Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi / A program proposal for training the reading specialist Öz   PDF
Hayati Akyol, Mustafa Yıldız
 
Cilt 3, Sayı 2 Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları / Reading habits of secondary school students Öz   PDF
Ercan Deniz
 
Cilt 3, Sayı 1 Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi algılarına yönelik yaptıkları çizimler / Middle school students' drawings related to their perceptions of the Turkish course Öz   PDF
Deniz Melanlıoğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe derslerinde kullanılan materyaller üzerine bir değerlendirme / The determination of materials used in Turkish lessons of hearing impaired students studying in secondary school according to ... Öz   PDF
Esra Nur Tiryaki
 
Cilt 1, Sayı 1 Ortaokuldaki dinleme eğitiminin niteliğine ilişkin fenomografik bir araştırma / A phenomenological study on the quality of listening education at middle schools Öz   PDF
Deniz Melanlıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 Sınıf öğretmeni adaylarının okuma tutumları / Classroom pre-service teachers' reading attitudes Öz   PDF
Hakan Dedeoğlu, Mustafa Ulusoy
 
Cilt 1, Sayı 1 Sınıf öğretmenlerinin okuduğunu anlama stratejilerine yönelik görüşleri ve kullanma düzeyleri / Examination of the opinions elementary teachers on reading comprehension strategies and the use of such strategies Öz   PDF
Yasemin İnce, Erol Duran
 
Cilt 2, Sayı 2 Türkçe öğretim programı için bir öneri: Dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar / A suggestion for Turkish Teaching Curriculum:Digital literacy objectives and standards Öz   PDF
Murat Özbay, Osman Özdemir
 
Cilt 4, Sayı 2 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği) / Analysis of Attitudes of Turkish Language Preservice Teachers Towards Instructional Technologies and Material Öz   PDF
Berna Ürün Karahan
 
Cilt 2, Sayı 2 Türkçe öğretmeni adaylarının yazma teknikleri ile ilgili görüşleri / Pre-Service Turkish Language Teachers' Opinions About Writing Techniques Öz   PDF
Murat Özbay, Buket Dedeoğlu Orhun
 
Cilt 1, Sayı 1 Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bilgileri ve okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilme düzeyleri / Determining Turkish language and elementary classroom teachers’ knowledge on dyslexia and their awareness of diagnosing students Öz   PDF
Bahar Doğan
 
Cilt 2, Sayı 1 Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları ikna edici metinlerin yapı açısından incelenmesi / The investigation of Turkish language arts preservice teachers’ texts organized with regard to persuasive writing Öz   PDF
Mehmet Kurudayıoğlu, Eren Yılmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 Yapısalcılık ile post-yapısalcılık bağlamında dil ve metinden anlam kurma / Making meaning from language and text with regard to structuralism and poststructuralism Öz   PDF
Yusuf Berk, Kasım Yıldırım
 
Toplam 27 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2148-1512