Yayın politikası

Odak ve kapsam

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) temel dil becerilerinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirilmesi ve eğitimi ile ilgili araştırmaları yayınlayan uluslararası bir dergidir. Okul öncesi dönem ve yetişkinlik dönemi de dâhil olmak üzere eğitimin bütün kademelerine yönelik çalışmalar derginin kapsamı içine girmektedir. OYEA sadece orijinal araştırmalara (alan araştırmaları, deneysel çalışmalar vb.) değil, aynı zamanda güncel literatür taramaları ve teorik makaleler gibi her türlerden bilimsel yazıya yer vermektedir. Dil eğitiminin duyuşsal, bilişsel, pedagojik ve teknolojik boyutları ile eğitim politikalarıyla ilgili araştırmalar dergide yayınlanmak üzere kabul görmektedir.

Ayrıca bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek için dil eğitimi ile ilgili özgün ve farklı bakış açılarının sunulduğu çalışmaların, çok disiplinli araştırmaların, yeni araştırma yöntem ve modellerinin kullanıldığı nitelikli çalışmaların yayınlanması özellikle tercih edilmektedir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Künye

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle editörler tarafından incelenir. Editörlerin ve baş editörün uygun gördüğü makaleler değerlendirme sürecine alınır. Gönderilen makalenin açık bir şekilde içerik olarak dergiye uygun olmaması veya makale yazım kurallarına riayet edilmediğinin belirlenmesi durumunda makale değerlendirilmeye alınmadan yazar(lar)a iade edilir. Yazarlara makalelerinin neden değerlendirilmeye alınmadığına dair bir açıklama gönderilir.

Editörler tarafından dergiye uygun olduğu belirlenen yazılar makalenin içeriğine uygun olarak alanında söz sahibi en az üç hakem tarafından değerlendirilmeye alınır. Editörler gerek görmeleri durumunda bir veya daha fazla hakemin de yazıyı incelemesini isteyebilir. Hakem değerlendirmeleri sonrasında makale yayınlanmak üzere kabul edilmeden önce son kez tekrar editörler tarafından incelenir.

Makaleler alandaki birikime katkı sağlaması, teorik açıdan sağlam bir altyapıya sahip olması, bilimsel metodolojiye uygun olması ve sunumun kaliteli olması bakımından değerlendirilir.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 


ISSN: 2148-1512